A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2016. július 4,

hétfő


 

98. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
20/2016. (VII. 4.) MvM rendelet
Az Információs Hivatalban működő Becsületbíróságról
7840
11/2016. (VII. 4.) HM rendelet
A honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól
7843
1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat
Az Egészséges Budapest Program előkészítéséről
7846
1334/2016. (VII. 4.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról
7847
1335/2016. (VII. 4.) Korm. határozat
A KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú („Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése” című) és a KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0008 azonosító számú („Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése” című) projektek támogatásának növeléséről, szakaszolásáról és a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
7849
1336/2016. (VII. 4.) Korm. határozat
A GINOP-3.4.1-15-2016-00086 azonosító számú („Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése az MVM NET Zrt.-nél a Pápai járásban” című) projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról
7852
1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat
A „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról
7854
1338/2016. (VII. 4.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
7859
1339/2016. (VII. 4.) Korm. határozat
Az egri érseki palota alatt található pincerendszer helyzetének rendezéséről
7861
1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról
7861
73/2016. (VII. 4.) ME határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
7866

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.