A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2016. június 29.,

szerda


 

94. szám


 

Ára: 9240 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
21/2016. (VI. 29.) MNB rendelet
Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról
7439
22/2016. (VI. 29.) MNB rendelet
Az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól szóló 19/2016. (V. 25.) MNB rendelet módosításáról
7447
18/2016. (VI. 29.) MvM rendelet
Az Információs Hivatal hivatásos állományának tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, módosításáról és megszüntetéséről
7448
19/2016. (VI. 29.) MvM rendelet
A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról
7457
23/2016. (VI. 29.) BM rendelet
Egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
7462
44/2016. (VI. 29.) FM rendelet
A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról
7633
9/2016. (VI. 29.) HM rendelet
Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
7634
10/2016. (VI. 29.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletnek az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról
7639
12/2016. (VI. 29.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról
7648
13/2016. (VI. 29.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról
7650
14/2016. (VI. 29.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
7654
15/2016. (VI. 29.) IM rendelet
A formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet módosításáról
7658
21/2016. (VI. 29.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
7659
22/2016. (VI. 29.) NGM rendelet
A hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról
7666
223/2016. (VI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7668
224/2016. (VI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7668
225/2016. (VI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7669
226/2016. (VI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7669
227/2016. (VI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7670
228/2016. (VI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7670
229/2016. (VI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7671
230/2016. (VI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7671
231/2016. (VI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7672
232/2016. (VI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7672

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.