A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381301. látogatója

Budapest

2016. június 28.,

kedd


 

93. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
42/2016. (VI. 28.) FM rendelet
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról
7376
43/2016. (VI. 28.) FM rendelet
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról
7377
9/2016. (VI. 28.) IM rendelet
Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről
7380
10/2016. (VI. 28.) IM rendelet
A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról
7417
11/2016. (VI. 28.) IM rendelet
Az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
7422
20/2016. (VI. 28.) NGM rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet módosításáról
7435

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.