A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2016. június 23.,

csütörtök


 

90. szám


 

Ára: 7350 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi LXXI. törvény
A Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
6885
2016. évi LXXII. törvény
Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
6886
2016. évi LXXIII. törvény
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról
6891
2016. évi LXXIV. törvény
A településkép védelméről
6912
2016. évi LXXV. törvény
Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről
6916
2016. évi LXXVI. törvény
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról
6919
2016. évi LXXVII. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról
6981
2016. évi LXXVIII. törvény
Egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról
6988
2016. évi LXXIX. törvény
Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
6997
2016. évi LXXX. törvény
Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
7009
2016. évi LXXXI. törvény
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
7036
2016. évi LXXXII. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról
7041
2016. évi LXXXIII. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
7045
2016. évi LXXXIV. törvény
A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról
7046
2016. évi LXXXV. törvény
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
7046
2016. évi LXXXVI. törvény
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
7047
2016. évi LXXXVII. törvény
A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény módosításáról
7049
2016. évi LXXXVIII. törvény
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról
7049
2016. évi LXXXIX. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
7050
164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatással összefüggő módosításáról
7052
165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról
7054
166/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7064

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.