A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2016. június 17.,

péntek


 

88. szám


 

Ára: 7980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi LXVII. törvény
Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról
6669
2016. évi LXVIII. törvény
A jövedéki adóról
6726
2016. évi LXIX. törvény
A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
6793
2016. évi LXX. törvény
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
6814
163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelet
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
6818
19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet
A nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
6821
1/2016. PJE jogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
6857
11/2016. (VI. 17.) OGY határozat
Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről
6863
12/2016. (VI. 17.) OGY határozat
Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
6863
193/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésről
6864
194/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésről
6864
195/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésről
6865
196/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésről
6865
197/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésről
6865
198/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésről
6866
199/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6866
200/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6866
201/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6867
202/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6867
203/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6867
204/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6868
205/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6868
206/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6868

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.