A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2016. június 10.,

péntek


 

83. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
135/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
Egyes repülőtéri zajvédelemmel összefüggő rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
6280
39/2016. (VI. 10.) FM rendelet
A földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról
6283
17/2016. (VI. 10.) NFM rendelet
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosításáról
6287

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.