A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2016. június 8.,

szerda


 

80. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi LV. törvény
Egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő módosításáról
6174
2016. évi LVI. törvény
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a semmisség igazolása iránti eljárás hatékonyabb működése érdekében szükséges módosításáról
6186
133/2016. (VI. 8.) Korm. rendelet
A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6187
19/2016. (VI. 8.) BM rendelet
Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6188
16/2016. (VI. 8.) NFM rendelet
A közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet módosításáról
6192
Köf.5007/2016/3. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
6200
Köf.5023/2015/7. számú végz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése
6203
Köf.5024/2015/7. számú végz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése
6204
10/2016. (VI. 8.) OGY határozat
A Független Rendészeti Panasztestület tagjainak megválasztásáról szóló 10/2008. (II. 28.) OGY határozat módosításáról
6206
184/2016. (VI. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6206
185/2016. (VI. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6207
186/2016. (VI. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6207
1287/2016. (VI. 8.) Korm. határozat
Egyes állami ingatlanok a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus által történő hasznosításával összefüggő feladatokról
6207
1288/2016. (VI. 8.) Korm. határozat
A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
6208

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.