A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2016. június 7.,

kedd


 

79. szám


 

Ára: 5145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
119/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
6050
120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A közúti árutovábbítási szerződésekről
6055
121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
6061
122/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
6097
123/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A perkapu szolgáltatás bevezetéséhez szükséges, valamint egyéb, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
6097
124/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról
6101
125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
6104
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról
6106
127/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
6127
128/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról
6134
129/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
6134
130/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
Az Otto Fuchs Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Tatabánya területén megvalósuló beruházásával, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
6135
131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6136
132/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet
A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról
6139
17/2016. (VI. 7.) NGM rendelet
Az egyes miniszteri rendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvénnyel összefüggő módosításáról
6140
183/2016. (VI. 7.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6142
1263/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2016. május 30. és június 11. között Genfben sorra kerülő 105. ülésszakán való magyar részvételről
6143
1264/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
Az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának lehetséges elhelyezéséről
6143
1265/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
Az afgán nemzeti védelmi és biztonsági erők fenntartásához történő pénzügyi hozzájárulásról
6144
1266/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XV. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról
6144
1267/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
Az állami beruházások hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes intézkedésekről
6150
1268/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
Az országos ipari park koncepcióról
6151
1269/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási ágazatot érintő egyes intézkedésekről
6152
1270/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A 2014–2020 programozási időszak uniós támogatásainak a közszféra szervezetek által kezelt állami vagyonelemeken végrehajtandó fejlesztési célokra történő igénylésével kapcsolatos intézkedésekről
6153
1271/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó források felhasználásáról szóló negyedéves jelentésekről és rendszeres politikai vita kezdeményezéséről
6154
1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről
6154
1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról
6155
1274/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A 2016. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1987/2015. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
6155
1275/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
Az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2016. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
6156
1276/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
6158
1277/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításához szükséges többletforrás biztosításáról
6160
1278/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
Az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról
6160
1279/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban megjelölt kiemelt projektnek a határozatban megjelölt határidő alóli mentesítéséről
6160
1280/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség kiemelt fejlesztéseivel, beruházásaival és programjaival, továbbá működésének és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 2024/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
6161
1281/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
Az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat, valamint a felvidéki kulturális célú beruházások, fejlesztések támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1532/2015. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról
6161
1282/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége tevékenységét kiegészítő támogatás biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
6162
1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
6164
1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
6166
1285/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6169
1286/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A Magyarország és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6169
60/2016. (VI. 7.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a magyar–szerb államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6169
61/2016. (VI. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
6170
62/2016. (VI. 7.) ME határozat
A Központi Statisztikai Hivatal elnöke kinevezésének meghosszabbításáról
6170
63/2016. (VI. 7.) ME határozat
Főiskolai rektorok felmentéséről
6171
64/2016. (VI. 7.) ME határozat
Főiskolai rektorok megbízásáról
6171
65/2016. (VI. 7.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről
6172
66/2016. (VI. 7.) ME határozat
A 111/2014. (IX. 12.) ME határozat módosításáról
6172

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.