A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380820. látogatója

Budapest

2016. május 27.,

péntek


 

74. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
112/2016. (V. 27.) Korm. rendelet
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
5692
16/2016. (V. 27.) NGM rendelet
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól
5718
14/2016. (V. 27.) NFM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról
5728
15/2016. (V. 27.) NFM rendelet
A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról
5730
Köm.5001/2016/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
5732
166/2016. (V. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5737
167/2016. (V. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5737
168/2016. (V. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5738
169/2016. (V. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5738
1250/2016. (V. 27.) Korm. határozat
A 2016. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről
5739
58/2016. (V. 27.) ME határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség partnerállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5739

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.