A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381643. látogatója

Budapest

2016. május 20.,

péntek


 

71. szám


 

Ára: 5775 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi XXXVII. törvény
Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
5462
2016. évi XXXVIII. törvény
Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról
5482
2016. évi XXXIX. törvény
Egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról
5493
2016. évi XL. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról
5521
2016. évi XLI. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
5526
2016. évi XLII. törvény
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
5530
2016. évi XLIII. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
5542
2016. évi XLIV. törvény
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
5556
2016. évi XLV. törvény
A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról
5579
2016. évi XLVI. törvény
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról
5582
2016. évi XLVII. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
5584
2016. évi XLVIII. törvény
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról
5585
0 2016. évi XLIX. törvény
Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról
5590
109/2016. (V. 20.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
5594
14/2016. (V. 20.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról
5595
11/2016. (V. 20.) NFM rendelet
A cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról
5599
Köf.5068/2015/4. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
5601

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.