A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2016. május 18.,

szerda


 

70. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet
Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5406
13/2016. (V. 18.) MvM rendelet
Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai teljesítményjuttatásra jogosultságának feltételeiről és megállapításának rendjéről
5417
37/2016. (V. 18.) FM rendelet
A földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
5418
141/2016. (V. 18.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5424
142/2016. (V. 18.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5424
143/2016. (V. 18.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5425
144/2016. (V. 18.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5425
1242/2016. (V. 18.) Korm. határozat
Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról
5426
1243/2016. (V. 18.) Korm. határozat
A 2019. évi Masters Evezős Világbajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
5426
1244/2016. (V. 18.) Korm. határozat
Az Energiatakarékossági Hitel Alappal kapcsolatos feladatokról
5426
1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról
5427
1246/2016. (V. 18.) Korm. határozat
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a Ludovika-projekt keretében érintett ingatlanjai helyzetének rendezéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról
5431
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
5434
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
5451
55/2016. (V. 18.) ME határozat
Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye részes államainak, továbbá a Nemzetközi Tengerfenék Hatóság közgyűlésein való magyar részvételről
5459
56/2016. (V. 18.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5459
57/2016. (V. 18.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
5459

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.