A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2016. május 13.,

péntek


 

69. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
5315
99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról
5337
100/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
Az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5343
101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
5351
102/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
5352
103/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
5354
104/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
5359
105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről
5360
106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
5362
107/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
A Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
5364
17/2016. (V. 13.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
5366
36/2016. (V. 13.) FM rendelet
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról
5387
1233/2016. (V. 13.) Korm. határozat
A Honvédelmi Szakpolitikai Stratégia (2017-2026) előkészítésével összefüggő feladatokról
5388
1234/2016. (V. 13.) Korm. határozat
A Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepének átlátható szervezetté történő minősítéséről
5388
1235/2016. (V. 13.) Korm. határozat
Az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi nyilvántartásáról
5388
1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat
A nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről
5389
1237/2016. (V. 13.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról
5391
1238/2016. (V. 13.) Korm. határozat
Az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása keretében megvalósításra kerülő kompkikötő létesítéséhez szükséges források biztosításáról
5398
1239/2016. (V. 13.) Korm. határozat
Egy budapesti kajak-kenu szlalom pálya megvalósíthatóságáról és lehetséges helyszíneinek vizsgálatáról
5398
1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
5401
1241/2016. (V. 13.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.8.A-15/1 azonosító számú ("Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása" című) konstrukció keretében egyes projektek támogatásáról

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.