A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382251. látogatója

Budapest

2016. május 12.,

csütörtök


 

68. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2016. (V. 12.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról
5282
16/2016. (V. 12.) BM rendelet
A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
5284
9/2016. (V. 12.) EMMI rendelet
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosításáról
5302
35/2016. (V. 12.) FM rendelet
A Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 110/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
5305
137/2016. (V. 12.) KE határozat
Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről
5307
138/2016. (V. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5307
139/2016. (V. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5308
140/2016. (V. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
5308
1231/2016. (V. 12.) Korm. határozat
A Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek finanszírozásához szükséges intézkedésekről
5309
1232/2016. (V. 12.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú ingóságok Iraki Köztársaság Kurd Regionális Kormányának történő térítésmentes átadásáról
5310
51/2016. (V. 12.) ME határozat
A Nemzetközi Távközlési Egyesület Részes Államainak Meghatalmazottak Értekezletein, Nemzetközi Távközlési Világértekezletein, Rádiótávközlési Világértekezletein, valamint Regionális Rádiótávközlési Értekezletein való magyar részvételről
5310
52/2016. (V. 12.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5311
53/2016. (V. 12.) ME határozat
A Magyar–Koszovói Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
5311
54/2016. (V. 12.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
5311

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.