A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381300. látogatója

Budapest

2016. május 11.,

szerda


 

67. szám


 

Ára: 735Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
16/2016. (V. 11.) MNB rendelet
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról
5268
17/2016. (V. 11.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről
5270
15/2016. (V. 11.) BM rendelet
Az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
5274
1230/2016. (V. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
5279

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.