A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2016. május 5.,

csütörtök


 

64. szám


 

Ára: 7035 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi XXIX. törvény
Az igazságügyi szakértőkről
5036
2016. évi XXX. törvény
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről
5090
2016. évi XXXI. törvény
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról
5172
2016. évi XXXII. törvény
A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról
5174
2016. évi XXXIII. törvény
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
5186
2016. évi XXXIV. törvény
Egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról
5190
2016. évi XXXV. törvény
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról
5202
2016. évi XXXVI. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
5205
7/2016. (V. 5.) HM rendelet
A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról
5208
136/2016. (V. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5209

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.