A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2016. május 2.,

hétfő


 

61. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
A személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegzés szolgáltatás bevezetéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról
4939
94/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
4940
95/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
Az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4941
96/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4943
31/2016. (V. 2.) FM rendelet
A természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet módosításáról
4952
32/2016. (V. 2.) FM rendelet
Az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról
4955
33/2016. (V. 2.) FM rendelet
A Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 60/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról
4957
1221/2016. (V. 2.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
4960
1222/2016. (V. 2.) Korm. határozat
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 1149/2015. (III. 17.) Korm. határozat módosításáról
4965
1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat
A 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
4966
1224/2016. (V. 2.) Korm. határozat
Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
4976
1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról
4977
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
4981
1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat
A nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról
4998
1228/2016. (V. 2.) Korm. határozat
A BT ROC Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
5000
47/2016. (V. 2.) ME határozat
Az ENSZ Közgyűlés globális kábítószer ügyekkel foglalkozó rendkívüli ülésszakán történő részvételről
5000
48/2016. (V. 2.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) Szolgáltató Iroda Budapestre történő telepítéséről és jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5000
49/2016. (V. 2.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5001
50/2016. (V. 2.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya között a kétoldalú kiadatási egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
5001

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.