A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380641. látogatója

Budapest

2016. április 29.,

péntek


 

60. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról
4821
89/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
4829
90/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4831
91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
4832
92/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
4835
12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet
Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról
4836
3/2016. (IV. 29.) MK rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
4838
30/2016. (IV. 29.) FM rendelet
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről
4845
11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól
4879
12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól
4905
13/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól
4908
120/2016. (IV. 29.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
4914
121/2016. (IV. 29.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
4914
122/2016. (IV. 29.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
4915
123/2016. (IV. 29.) KE határozat
Bírói felmentésről
4915
124/2016. (IV. 29.) KE határozat
Bírói felmentésről
4915
125/2016. (IV. 29.) KE határozat
Bírói felmentésről
4916
126/2016. (IV. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4916
127/2016. (IV. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4916
128/2016. (IV. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4917
129/2016. (IV. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4917
130/2016. (IV. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4917
131/2016. (IV. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4918
132/2016. (IV. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4918
133/2016. (IV. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4918
134/2016. (IV. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4919
135/2016. (IV. 29.) KE határozat
A 216/2013. (V. 2.) KE határozat módosításáról
4919
1213/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
Magyarország 2016. évi Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról
4919
1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
A 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervről
4920
1215/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
4922
1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
A 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól
4923
1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
4923
1218/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos döntésről
4925
1219/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg megemeléséről
4932
1220/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4934

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.