A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2016. április 25.,

hétfő


 

57. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
86/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet
A jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért járó programdíjról
4790
87/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
4790
14/2016. (IV. 25.) MNB rendelet
20 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának tilalmáról
4792
9/2016. (IV. 25.) NFM rendelet
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról és a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 38/2014. (IX. 4.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről
4793
Köm.5059/2015/4. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4794
Köm.5060/2015/4. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4796
1209/2016. (IV. 25.) Korm. határozat
A turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
4800
1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozat
A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről
4800

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.