A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2016. április 13.,

szerda


 

52. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
84/2016. (IV. 13.) Korm. rendelet
A Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről
4586
85/2016. (IV. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
4595
10/2016. (IV. 13.) MvM rendelet
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megfigyeléséhez kapcsolódó egyes eljárási szabályokról
4596
1195/2016. (IV. 13.) Korm. határozat
Az országos szúnyoggyérítési program központi megvalósításáról és az ehhez szükséges források biztosításáról
4598
1196/2016. (IV. 13.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4600
1197/2016. (IV. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számú („Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról és támogatásának növeléséről
4602
45/2016. (IV. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Szolgáltató Iroda Budapestre történő telepítéséről és jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4604
46/2016. (IV. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4604

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.