A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380825. látogatója

Budapest

2016. április 11.,

hétfő


 

50. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet
A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről
4532
79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet
A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4534
29/2016. (IV. 11.) FM rendelet
Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról
4536
1175/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A Törökország-támogató Menekültügyi Eszköz javára történő befizetés pénzügyi forrásának biztosításáról
4541
1176/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére a 2016. évben történő Alumni Találkozó megrendezéséről
4541
1177/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A 2016–2020. évi Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjak megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
4542
1178/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016. évben finanszírozandó egyes rendezvények forrásigényéről
4542
1179/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
Az Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
4543
1180/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4545
1181/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4547
1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
4549
1183/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4554
1184/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A Tihanyi Alapítvány egyedi támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4556
1185/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
4558

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.