A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381606. látogatója

Budapest

2016. január 13.,

szerda


 

5. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2016. (I. 13.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez egyes devizaalapú, fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásához kapcsolódóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről
368
2/2016. (I. 13.) BM rendelet
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
371
1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet
Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól
371
1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat
Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról
376
3/2016. (I. 13.) ME határozat
A Magyarország és a Kambodzsai Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
378

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.