A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381625. látogatója

Budapest

2016. április 11.,

hétfő


 

49. szám


 

Ára: 5775 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi XIII. törvény
Az uniós vámjog végrehajtásáról
4390
2016. évi XIV. törvény
A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
4436
2016. évi XV. törvény
A nemzeti otthonteremtési közösségekről
4440
2016. évi XVI. törvény
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról
4457
2016. évi XVII. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról
4457
2016. évi XVIII. törvény
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
4458
2016. évi XIX. törvény
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról
4462
2016. évi XX. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
4463
2016. évi XXI. törvény
Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról
4464
2016. évi XXII. törvény
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
4469
25/2016. (IV. 11.) FM rendelet
Az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
4472
26/2016. (IV. 11.) FM rendelet
A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól
4499
27/2016. (IV. 11.) FM rendelet
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról
4505
28/2016. (IV. 11.) FM rendelet
A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 155/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
4508
Knk.IV.37.257/2016/7. végzés
A Kúria végzése
4516
Knk.IV.37.258/2016/6. végzés
A Kúria végzése
4520
1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat
A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
4527

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.