A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2016. április 5.,

kedd


 

46. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
74/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4155
75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról
4159
76/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
4172
9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
4173
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról
4175
23/2016. (IV. 5.) FM rendelet
A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
4188
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
4192
Knk.IV.37.120/2016/3. számú végzés
A Kúria végzése
4205
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
4207
5/2016. (IV. 5.) OGY határozat
A 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról
4208
6/2016. (IV. 5.) OGY határozat
A Magyar Felsőoktatás Napjáról
4208
7/2016. (IV. 5.) OGY határozat
Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről
4209
1157/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A közel-keleti térségben menekültként élő keresztény gyermekek oktatásának támogatásáról
4209
1158/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében egyes soproni turisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről
4210
1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
4211
1160/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4213
1161/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2. és 3. prioritása keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek támogatásának növeléséről, valamint az IKOP-2.1.0-15-2016-00008 azonosító számú („Szántód–Kőröshegy–Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról
4215
1162/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról
4217
1163/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú („Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése” című) projekt Integrált Közlekedési Operatív Programból finanszírozni tervezett, 2016. március 31-e után felmerülő költségeinek megelőlegezéséről
4219
1164/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
4221
1165/2016. (IV. 5.) Korm. határozat
A magyar–szerb határszakaszon építendő manőver út kivitelezéséhez és a megbízható áramellátás biztosítása érdekében szükséges költségvetési források biztosításáról
4223

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.