A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381009. látogatója

Budapest

2016. március 30.,

szerda


 

43. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
4076
19/2016. (III. 30.) FM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
4089
20/2016. (III. 30.) FM rendelet
A Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 152/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
4089
6/2016. (III. 30.) NFM rendelet
Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4092
1/2016. BJE jogegységi határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata
4100
Köf.5053/2015/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4106
102/2016. (III. 30.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4110

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.