A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2016. március 25.,

péntek


 

42. szám


 

Ára: 5775 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
56/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
3931
57/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
3932
58/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
3933
59/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3935
60/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
3938
61/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A SPINTO-TDM Szerszámtervező és Gyártó Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3939
3/2016. (III. 25.) NMHH rendelet
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról
3941
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
3949
9/2016. (III. 25.) NGM rendelet
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról
3992
1146/2016. (III. 25.) Korm. határozat
Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről
4065
1147/2016. (III. 25.) Korm. határozat
Az intermodális csomópont projektek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
4065
1148/2016. (III. 25.) Korm. határozat
Magyarország amerikai egyesült államokbeli külképviseletei konzuli kerületeinek módosításáról
4066
1149/2016. (III. 25.) Korm. határozat
Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményeinek működtetése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
4066
1150/2016. (III. 25.) Korm. határozat
A kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
4068
1151/2016. (III. 25.) Korm. határozat
Az Európai Beruházási Bank által a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-nek a "GYSEV modernizációja" projekt finanszírozása céljából nyújtandó hitelhez kapcsolódó egyedi állami garancia vállalásáról
4070
1152/2016. (III. 25.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében megvalósuló, területi közigazgatási informatikai, valamint az E-közbeszerzés tárgyú projektek tekintetében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács koordinációs célú felülvizsgálatba történő bevonásáról
4070
1153/2016. (III. 25.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról
4071
1154/2016. (III. 25.) Korm. határozat
A Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól
4071
34/2016. (III. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya, valamint a Bosznia-hercegovinai Föderáció Kormánya között az EBESZ 2011. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló nemzetközi szerződés létrehozásáról
4072
35/2016. (III. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya, valamint a Macedón Köztársaság Kormánya között az EBESZ 2011. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló nemzetközi szerződés létrehozásáról
4073
36/2016. (III. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a próbarendszámok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4073

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.