A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2016. március 11.,

péntek


 

35. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
50/2016. (III. 11.) Korm. rendelet
A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
3756
16/2016. (III. 11.) FM rendelet
A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet módosításáról
3758
17/2016. (III. 11.) FM rendelet
A földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015. (V. 27.) FM rendelet módosításáról
3762
6/2016. (III. 11.) AB határozat
A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.594/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3764
71/2016. (III. 11.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3774
72/2016. (III. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
3774
1133/2016. (III. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2016. évi adományozásáról
3775
1134/2016. (III. 11.) Korm. határozat
A Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1191/2015. (III. 30.) Korm. határozat módosításáról
3776
1135/2016. (III. 11.) Korm. határozat
A Terrorelhárítási Központ által ellátandó, a Karmelita kolostorhoz kapcsolódó személyvédelmi kiadások biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
3777
32/2016. (III. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
3780
33/2016. (III. 11.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti Gazdasági Együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3780

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.