A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2016. március 10.,

csütörtök


 

34. szám


 

Ára: 9555 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi III. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről
3516
2016. évi IV. törvény
A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
3633
2016. évi V. törvény
A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
3657
2016. évi VI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
3666
2016. évi VII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságairól és mentességeiről szóló jogállási megállapodás kihirdetéséről
3677
2016. évi VIII. törvény
A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről
3690
44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
3702
45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
Egyes mezőgazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3723
46/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról
3728
47/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
Az Építés Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak központi költségvetési szerv által történő átvételéről
3729
48/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
A FAG Magyarország Kft. Debrecen területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3729
49/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
A MIAS HUNGARY Kft. Gyöngyös város területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3731
1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat
Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről
3733
1119/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A budai vasútfejlesztés, a kapcsolódó köztéri területfejlesztés és csomópontfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
3737
1120/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A Nemzeti Hauszmann-terv végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról
3738
1121/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A "Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566" emlékév megrendezésével összefüggő feladatokról
3738
1122/2016. (III. 10.) Korm. határozat
Az Esterházy-gyűjteménnyel összefüggő kormánydöntés végrehajtásáról és az arra vonatkozó feladatokról, valamint a keszthelyi Festetics-kastély hiteles berendezéséhez kapcsolódó egyes feladatokról
3739
1123/2016. (III. 10.) Korm. határozat
Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról
3740
1124/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A menetrend szerinti légijáratok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség előírásának és kapcsolódó eljárások lefolytatásának elrendeléséről, valamint a szükséges anyagi kompenzáció forrásának biztosításáról szóló 1046/2016. (II. 15.) Korm. határozat módosításáról
3740
1125/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról
3741
1126/2016. (III. 10.) Korm. határozat
Az egyes járási hivatalok kialakításához szükséges források biztosításáról
3741
1127/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A megyei kormányhivatalok és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal - élelmiszerlánc-felügyeleti díj megváltozott szabályozása miatti - pénzügyi helyzetének rendezéséről
3743
1128/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely kialakításához és működtetéséhez szükséges források biztosításáról
3743
1129/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A Lakitelek Népfőiskola 2016-2017. évi beruházásának megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
3744
1130/2016. (III. 10.) Korm. határozat
Az újfehértói sportcentrum kialakításáról szóló 1072/2016. (II. 25.) Korm. határozat módosításáról
3747
1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
3747
1132/2016. (III. 10.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 azonosító számú ["Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen (kormányablakok)"] című projekt megnevezése, műszaki tartalma és forrásszerkezete módosításáról, valamint egy vasúti közlekedéssel összefüggő projekt kiemelt projektként történő nevesítésének visszavonásáról
3749
28/2016. (III. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3752
29/2016. (III. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3752
30/2016. (III. 10.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
3753
31/2016. (III. 10.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
3753

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.