A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2016. március 9.,

szerda


 

33. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi I. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról
3500
2016. évi II. törvény
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
3501
41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról
3504
42/2016. (III. 9.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3505
43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
3506
1115/2016. (III. 9.) Korm. határozat
A tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben Magyarország veszélyeztetett külképviseletei biztonságának megerősítése, infokommunikációs biztonságának fejlesztése, valamint a stabil és a helyi szolgáltatótól független műholdas összeköttetés biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről
3507
1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat
A Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges források rendelkezésre állásáról
3508
1117/2016. (III. 9.) Korm. határozat
A 2014–2020-as programozási időszakot érintő projektértékelési-rendszer átalakításáról
3511

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.