A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381024. látogatója

Budapest

2016. március 3.,

csütörtök


 

29. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
36/2016. (III. 3.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
3381
37/2016. (III. 3.) Korm. rendelet
A vadászati hatósági jogkört érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
3388
38/2016. (III. 3.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
3389
39/2016. (III. 3.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításról
3414
40/2016. (III. 3.) Korm. rendelet
Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
3414
4/2016. (III. 3.) IM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról
3416
Köf.5050/2015/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
3419
52/2016. (III. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3426
53/2016. (III. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3426
54/2016. (III. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3427
1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával
3427
1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról
3427
1103/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A derogációs ivóvízminőség-javító projektek végrehajtásához kapcsolódó egyes kormányhatározatok módosításáról
3429
1104/2016. (III. 3.) Korm. határozat
Az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről
3430
1105/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
3433
1106/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
3435
1107/2016. (III. 3.) Korm. határozat
Az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
3437
1108/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A Henkel Magyarország Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
3437
1109/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges intézkedésekről
3437
1110/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A Hajléktalanokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
3438
1111/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése” tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról
3438
1112/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú („Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése” című), valamint a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú („A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése” című) projekt címének és forrásszerkezetének módosításáról
3439
1113/2016. (III. 3.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú („Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon” című) projekt finanszírozásának megváltozásáról
3441
27/2016. (III. 3.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
3443

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.