A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2016. március 1.,

kedd


 

27. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2016. (III. 1.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról
1772
5/2016. (III. 1.) MNB rendelet
Egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
2075
6/2016 (III. 1.) MNB rendelet
A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról
2086
5/2016. (III. 1.) HM rendelet
A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról
2087
4/2016. (III. 1.) AB határozat
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § c) pontja 2014. december 31-ig hatályos szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
2092
5/2016. (III. 1.) AB határozat
A Fővárosi Törvényszék 43.Pf.634.260/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
2105
1098/2016. (III. 1.) Korm. határozat
A Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Program támogatásáról
2117
1099/2016. (III. 1.) Korm. határozat
A tejágazat átfogó intézkedési tervéről
2117
1100/2016. (III. 1.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
2118

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.