A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381633. látogatója

Budapest

2016. február 29.,

hétfő


 

26. szám


 

Ára: 7665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
35/2016. (II. 29.) Korm. rendelet
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
1579
5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet
Az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről
1599
12/2016. (II. 29.) FM rendelet
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról
1603
1081/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A Nemzetközi Energia Ügynökség Kormányzótanácsa 2017. évi miniszteri szintű ülése Budapesten történő megrendezésének felajánlásáról
1605
1082/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő Jóelőirányzat-átcsoportosításról
1606
1083/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A KEOP 1.3.0/09-11-2011-0023 azonosító számú („»Kék-víz« – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című) és a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról
1608
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
1613
1085/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „Főterv kidolgozása a dunai áruszállítás erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra fejlesztések révén, különös tekintettel a komáromi kikötőre” című, és a „PAN-LNG-4-DANUBE Projekt – LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első fix és mozgó töltőpont megvalósítása” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1741
1086/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A Folyami Információs Szolgáltatásokkal összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1744
1087/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „Budapest–Hatvan vonalszakasz korszerűsítése: Keleti pályaudvar–Kőbánya-felső és a Rákos–Hatvan vonalszakasz korszerűsítése, valamint az ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Rákos–Hatvan között” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1746
1088/2016. (II. 29.) Korm. határozat
Az „ETCS L2-BL2 fedélzeti eszközök telepítése 10+25 mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC) és főbb áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés céljából” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1748
1089/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A közúti intelligens közlekedési rendszerekkel összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1750
1090/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „CNG Clean Fuel Box Projekt – CNG infrastruktúra magyarországi kiépítésének előmozdítása a TEN-T közúti folyosók mentén a magyar fejlesztésű és gyártású Clean Fuel Box komplex szolgáltatással megjelenő önkiszolgáló töltőegységek piacközeli tesztüzemével” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1753
1091/2016. (II. 29.) Korm. határozat
Egyes nyugat-magyarországi vasútvonalak fejlesztése előkészítésére irányuló projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1755
1092/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „Futópálya túlfutást megelőző rendszer (ROPS)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1757
1093/2016. (II. 29.) Korm. határozat
Az „A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1759
1094/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1761
1095/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „Gubacsi vasúti híd átépítése – előkészítés” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1763
1096/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A „GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme a magyarországi TEN-T vasúti törzshálózaton” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1765
1097/2016. (II. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság megalapításáról
1767
25/2016. (II. 29.) ME határozat
„Együttműködési egyezmény Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között az oktatás területén” című egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
1768
26/2016. (II. 29.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
1768

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.