A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2016. február 25.,

csütörtök


 

24. szám


 

Ára: 8925 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
23/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködési megállapodás kihirdetéséről
1268
24/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
1274
25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
1282
26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
Az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról
1434
27/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről szóló 109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról
1442
28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1442
29/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
1451
30/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1453
31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1454
32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1456
33/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
1458
1/2016. (II. 25.) KKM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról
1459
45/2016. (II. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1461
46/2016. (II. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1461
47/2016. (II. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1462
48/2016. (II. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
1462
1058/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2016. évi programstratégiájának jóváhagyásáról
1462
1059/2016. (II. 25.) Korm. határozat
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
1466
1060/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1466
1061/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Budapest környéki elővárosi közlekedés egységes lebonyolítása érdekében szükséges intézkedésekről
1467
1062/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről
1468
1063/2016. (II. 25.) Korm. határozat
Mintagazdaságok kijelöléséről
1469
1064/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány közfeladat ellátása elősegítéséhez szükséges intézkedésekről
1469
1065/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről
1470
1066/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
1471
1067/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Budai Várban található Karmelita kolostorban elhelyezendő műtárgyak beszerzése érdekében elvégzendő és további egyéb feladatokról
1472
1068/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Mezőkövesd város területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1474
1069/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Rácalmás város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1474
1070/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1474
1071/2016. (II. 25.) Korm. határozat
Egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításához kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról
1476
1072/2016. (II. 25.) Korm. határozat
Az újfehértói sportcentrum kialakításáról
1480
1073/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges intézkedésekről
1482
1074/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 2016. évi működésének támogatásáról
1482
1075/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola felújítása és korszerűsítése második ütemének támogatásáról
1482
1076/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Kárpátalján megvalósuló kulturális, egészségügyi, gazdasági célú programok kiegészítő támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1483
1077/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A 2007–2013 programozási időszak gyors és eredményes zárásáról
1485
1078/2016. (II. 25.) Korm. határozat
Az „M15 autóút, M1 autópálya – Rajka országhatár közötti szakasz kapacitásbővítése” című és az „M70 autóút, Letenye–Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
1485
1079/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1489
23/2016. (II. 25.) ME határozat
A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tagjainak felmentéséről és új tagok kijelöléséről
1489
24/2016. (II. 25.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
1491

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.