A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2016. december 29.,

csütörtök


 

220. szám


 

Ára: 12390 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
Az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról
85390
37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
85391
38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről
85397
39/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről
85400
40/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről
85401
41/2016. (XII. 29.) MvM rendelet
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról
85412
60/2016. (XII. 29.) BM rendelet
Egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
85416
51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet
A járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
85422
52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet
A régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról
85424
53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet
Egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
85431
88/2016. (XII. 29.) FM rendelet
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetésével összefüggő egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
86078
89/2016. (XII. 29.) FM rendelet
A központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő egyes környezet- és természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
86113
59/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
Az utólagos adófizetés és a részesedés kedvezményes megszerzése részletes szabályairól
86127
60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
Az egyes önkormányzati adózási és illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
86133
61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
86175
62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével, valamint az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
86189
63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
86229
64/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai esetében alkalmazható egészségkárosodási ellátásról, valamint a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos eljárásról
86242
65/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 2016. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról
86248
66/2016. (XII. 29.) NGM rendelet
Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról
86251
66/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges módosításáról
86253
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről
86257
68/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
Energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
86270
69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról
86274
70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól
86286
71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
A földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról
86292
72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
A villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról
86295
73/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
A központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes fogyasztóvédelmi és klímavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
86297
74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
Egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
86299
75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
A menetíró készülékről
86306
1888/2016. (XII. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről
86329
1889/2016. (XII. 29.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet költségvetési címrendjének módosításáról, valamint az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről
86331

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.