A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2016. december 28.,

szerda


 

219. szám


 

Ára: 5145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
84565
497/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A kulturális örökség védelmét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
84619
498/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A közgyűjteményekben őrzött kulturális javak méltányosságból történő birtokba adásának rendjéről és a hasznosításukra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos szabályokról
84622
499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
84625
500/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
84633
501/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
84634
48/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
84636
49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
85334
50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
Kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyes háttérintézményei megszüntetéséhez kapcsolódó módosításáról
85342
58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet
Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosításáról
85347
59/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet, valamint a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről szóló 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet módosításáról
85350
60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról
85351
61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
A szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról és az egyes energetikai működési támogatások finanszírozásához kapcsolódó, valamint az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályok hatályon kívül helyezéséről
85363
62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról
85366
63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról
85375
64/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
A GINOP 8. prioritásban és a VEKOP által finanszírozott kockázati tőkeprogramok keretében létrehozandó kockázati tőkealapok állami tulajdonú ideiglenes befektetési jegyei és befektetési jegyei feletti tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről
85380
65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
85380
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
85381
1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
Az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017–2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről
85382
1887/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A mezőgazdasági földterületek és a közutak között fekvő területek tisztántartására irányuló közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó feladatokról
85385

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.