A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381528. látogatója

Budapest

2016. december 28.,

szerda


 

218. szám


 

Ára: 14595 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
84198
480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
84220
481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az állami kezességbeváltással, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
84253
482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról
84263
483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról
84289
484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről
84290
485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről
84293
486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
84324
487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
84335
488/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
84344
489/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
84379
490/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
84385
491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
84408
492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
84410
493/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Debrecen közigazgatási területén megvalósuló, tejipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
84411
494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
84413
495/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
84415
44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
84416
45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
A költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények racionalizálásához kapcsolódó egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
84464
46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
84467
47/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
84470
1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
84516
1864/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség fejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről
84526
1865/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
Magyarországnak az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz történő csatlakozásával összefüggésben javasolt feladatokról
84526
1866/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítéséről
84527
1867/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A gyermek és az ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról
84528
1868/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
84528
1869/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
Az Olimpiai Ötpróba Program megvalósításáról
84529
1870/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében szükséges intézkedésekről
84530
1871/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A Nemzetközi Fejlesztési Társulás Multilaterális Adósság-elengedési Kezdeményezésének harmadik időszakában való magyar részvételről
84531
1872/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósításáról
84531
1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról
84532
1874/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról
84533
1875/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
84534
1876/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Érd megyei jogú város érintett városrészeinek csapadékvíz elvezetésére, valamint záportározó és környezete kialakítására irányuló beruházások érdekében támogatás biztosításáról
84535
1877/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program részeként Sopron történelmi belvárosának műemléki felújításának és bemutatásának I. üteméhez kapcsolódó források biztosításáról
84536
1878/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról
84536
1879/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának egyes telephelyei elhelyezésével összefüggő feladatokról
84537
1880/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus állami beruházás megvalósítása érdekében szükséges források rendelkezésre állásáról
84538
1881/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság V. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
84539
1882/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcíme és Gyógyszertámogatás jogcímcsoport Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcíme 2016. évi előirányzatának megemeléséről
84548
1883/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok módosításáról
84550
1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
Egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
84554
1885/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
84561

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.