A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380820. látogatója

Budapest

2016. december 27.,

kedd


 

217. szám


 

Ára: 10815 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
83925
474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
83950
475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
Egyes sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról
84000
476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
A közúti árufuvarozással és személyszállítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
84004
477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
84037
478/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról
84075
56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról
84094
59/2016. (XII. 27.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
84101
43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő módosításáról, valamint a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról
84102
26/2016. (XII. 27.) IM rendelet
Az Igazságügyi Hivatalt és más központi hivatalokat, valamint a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal kapcsolatos, az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
84112
27/2016. (XII. 27.) IM rendelet
A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ létrehozásával összefüggő, az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
84127
28/2016. (XII. 27.) IM rendelet
Az egyes központi hivatalokat, valamint a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal kapcsolatos, az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
84129
29/2016. (XII. 27.) IM rendelet
Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
84133
1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
84150
1854/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
Az egységes digitális rádiótávközlő rendszer szélessávú képességének továbbfejlesztéséről
84165
1855/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
Az elektromobilitás elterjesztését szolgáló további intézkedésekről szóló 1027/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
84166
1856/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
A Márton Áron Szakkollégium 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. szám alatti épületének teljes körű felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról
84166
1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások összegének visszapótlásáról
84167
1858/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
A hazai innovatív vállalkozói környezet fejlesztéséről, a feltörekvő digitális vállalkozások versenyképességének javításáról és Magyarország Digitális Startup Stratégiájáról
84169
1859/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
84172
1860/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
84178
1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról
84186
1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat
A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról
84192
134/2016. (XII. 27.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a Visegrádi Együttműködés keretében létrehozandó közös televízió-csatorna felállításáról szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
84194

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.