A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382258. látogatója

Budapest

2016. december 23.,

péntek


 

216. szám


 

Ára: 7035 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról
83750
458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
83752
459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról
83760
460/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
83763
461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
83764
462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról
83791
463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
83793
464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
83796
465/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A méltányossági nyugdíjemelés szabályainak módosításáról
83830
466/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
83830
467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről
83833
468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
83834
469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
83842
470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
A Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről
83845
471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Nagykőrös területén elektronikai kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
83847
472/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
83849
18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet
Az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról
83851
19/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
83852
27/2016. (XII. 23.) HM rendelet
Egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő háttérintézmények megszűnésével összefüggő módosításáról
83861
28/2016. (XII. 23.) HM rendelet
A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.)HM rendelet módosításáról
83865
24/2016. (XII. 23.) IM rendelet
Egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
83865
25/2016. (XII. 23.) IM rendelet
A terhelt és a meghatalmazott védő készkiadása, illetve a meghatalmazott védő díja megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról
83878
58/2016. (XII. 23.) NFM rendelet
Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
83880
488/2016. (XII. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
83887
489/2016. (XII. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
83887
490/2016. (XII. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
83887
491/2016. (XII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
83888
492/2016. (XII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
83888
493/2016. (XII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
83889
494/2016. (XII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
83889
1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A központi költségvetés fejezeti szintű 2017–2019. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól
83890
1828/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
83892
1829/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság egyes feladatairól és az ahhoz szükséges források biztosításáról
83893
1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
83894
1831/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
Az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz való ügyféloldali hozzáférés, valamint a személyre szabott ügyintézési felület bevezetésével kapcsolatos intézkedésekről
83895
1832/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
Az Igazságügyi Minisztérium bírósági végrehajtással összefüggő, valamint az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája létesítésével és működtetésével kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről
83897
1833/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
83897
1834/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
Egyes ingatlanok állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről
83900
1835/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
Négyévszakos felvonók telepítéséről és sípályák fejlesztéséről
83901
1836/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című sorozat újrakiadásáról
83901
1837/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A magyarországi víziszabadidő-sportok széles körű hozzáférésének támogatására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről
83902
1838/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
Az Õs-Dráva Program keretében turistaházak építéséhez szükséges források biztosításáról
83902
1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról
83903
1840/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A kajak-kenu sportágspecifikus sportélettani és diagnosztikai szakértői rendszer és tehetségmenedzselési program megvalósításához szükséges intézkedésekről
83907
1841/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2018 és 2020 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
83907
1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
83908
1843/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
Az M1 autópálya Budapest–Győr, valamint az M7 autópálya Budapest–Balatonvilágos közötti szakaszok kapacitásbővítő fejlesztésének egyes kérdéseiről
83909
1844/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. ütemében szereplő programelemek megvalósításával összefüggő intézkedésekről
83910
1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról
83911
1846/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújításával összefüggő kivitelezési munkák forrásának biztosításáról
83912
1847/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A Budapest I. kerület Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti ingatlanban egyedi belsőépítészeti kialakítás kivitelezéséhez szükséges források biztosításáról
83913
1848/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság biztonságával kapcsolatos 2016. évi költségek biztosításáról
83913
1849/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezéséhez szükséges állami források biztosításáról
83914
1850/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
83914
1851/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
83919
1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
A hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez szükséges forrás biztosításáról
83921

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.