A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2016. december 22.,

csütörtök


 

213. szám


 

Ára: 6405 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
54/2016. (XII. 22.) MNB rendelet
Az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet módosításáról
83168
55/2016. (XII. 22.) MNB rendelet
A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról
83168
54/2016. (XII. 22.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról
83170
55/2016. (XII. 22.) BM rendelet
Egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletek módosításáról
83176
56/2016. (XII. 22.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról
83184
57/2016. (XII. 22.) BM rendelet
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről
83189
58/2016. (XII. 22.) BM rendelet
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
83198
41/2016. (XII. 22.) EMMI rendelet
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet
83223
42/2016. (XII. 22.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
83250
24/2016. (XII. 22.) HM rendelet
A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről
83252
25/2016. (XII. 22.) HM rendelet
Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
83261
26/2016. (XII. 22.) HM rendelet
Egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
83303
56/2016. (XII. 22.) NGM rendelet
A bürokráciacsökkentéssel érintett egyes miniszteri rendeletek módosításáról
83312
57/2016. (XII. 22.) NGM rendelet
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosításáról
83318

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.