A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380822. látogatója

Budapest

2016. december 21.,

szerda


 

212. szám


 

Ára: 5775 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi CLXXXVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
83027
2016. évi CLXXXIX. törvény
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
83037
2016. évi CXC. törvény
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
83045
53/2016. (XII. 21.) MNB rendelet
A technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet és a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról
83055
17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelet
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről
83060
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról
83068
40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
83079
87/2016. (XII. 21.) FM rendelet
Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet hatályon kívül helyezéséről
83082
22/2016. (XII. 21.) HM rendelet
A pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról
83083
23/2016. (XII. 21.) HM rendelet
A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet és a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról
83084
23/2016. (XII. 21.) IM rendelet
A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet, valamint az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszter rendeletek módosításáról
83086
53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet
A pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól
83088
54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet
A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
83089
55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
83091
54/2016. (XII. 21.) NFM rendelet
A fejezeti és egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet XVII. fejezet címrendjének változásából eredő módosításáról
83123
55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet
A megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről
83143
25/2016. (XII. 21.) AB határozat
Mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról és a Kúria Kfv.III.38.175/2014/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
83151
Köf.5021/2016/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
83163

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.