A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381018. látogatója

Budapest

2016. december 20.,

kedd


 

211. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1804/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
83004
1805/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
83006
1806/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az Agro Rehab Nonprofit Kft. fejlesztéseihez nyújtandó forrásjuttatásról
83006
1807/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról
83007
1808/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság és az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi és 2018. évi költségvetésének biztosításával és az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi finanszírozásával összefüggő feladatokról
83009
1809/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére romániai tevékenysége folytatása céljából nyújtandó forrásjuttatásról
83010
1810/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az Ybl Villa állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről
83010
1811/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére szőlőfelvásárlás céljából nyújtandó forrásjuttatásról
83011
1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról
83011
1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról
83016
1814/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról
83018
1815/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és az I. Országgyűlés fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
83021
1816/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság működőképességéhez szükséges források biztosításáról
83023
1817/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által végzett közfeladatok 2016. évi ellátásának maradéktalan biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről
83023

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.