A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2016. december 20.,

kedd


 

210. szám


 

Ára: 6405 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi CLXXVII. törvény
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
82843
2016. évi CLXXVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
82867
2016. évi CLXXIX. törvény
A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról
82876
2016. évi CLXXX. törvény
A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról
82890
2016. évi CLXXXI. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról
82891
2016. évi CLXXXII. törvény
Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról
82896
2016. évi CLXXXIII. törvény
Egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról
82908
2016. évi CLXXXIV. törvény
Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról
82911
2016. évi CLXXXV. törvény
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
82923
2016. évi CLXXXVI. törvény
A szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
82924
2016. évi CLXXXVII. törvény
Zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények módosításáról
82925
13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről
82927
14/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
82947
15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről
82952
16/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet eltérő szöveggel való hatálybalépéséről
82958
35/2016. (XII. 20.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról
82960
86/2016. (XII. 20.) FM rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
82964
52/2016. (XII. 20.) NGM rendelet
A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról
82986
Köf.5025/2016/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
82987
1799/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
A Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről
82991
1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról
82992
1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról
82993
1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról
82996
1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
Egyes egyedi infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról
83002

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.