A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380642. látogatója

Budapest

2016. december 19.,

hétfő


 

209. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi CLXX. törvény
Egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról
82792
2016. évi CLXXI. törvény
A közteherviselést és az állami szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról
82795
2016. évi CLXXII. törvény
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
82800
2016. évi CLXXIII. törvény
Az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
82811
2016. évi CLXXIV. törvény
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról
82813
2016. évi CLXXV. törvény
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosításáról
82817
2016. évi CLXXVI. törvény
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról
82819
455/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
82821
1792/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
Forrásbiztosítási kötelezettség előírásáról
82822
1793/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
82822
1794/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
82827
1795/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
A Csongrád Megyei Kormányhivatal elhelyezését biztosító ingatlan állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről
82829
1796/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
82829
1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
82831
1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról és az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
82833

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.