A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380649. látogatója

Budapest

2016. december 19.,

hétfő


 

208. szám


 

Ára: 7035 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi CLXV. törvény
Egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról
82617
2016. évi CLXVI. törvény
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról
82619
2016. évi CLXVII. törvény
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról
82634
2016. évi CLXVIII. törvény
Az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról
82643
2016. évi CLXIX. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
82657
448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
82658
449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
Egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
82677
450/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapra épülő ügyintézésnél alkalmazott egyedi eljárásrend, az automatikus döntéshozatal, valamint a kapcsolódó nyilvántartási és ügyfélkapcsolati szolgáltatások részletes szabályairól
82684
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
82689
452/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
A rádióberendezésekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési tevékenységet engedélyező kijelölő hatóságról
82736
453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
82736
454/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
A 2016. és a 2017. évben a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok létesítésére és használatbavételére kiadható hatósági engedélyek számának és az engedélyezhető szélerőművek, illetve szélerőmű parkok teljesítményének meghatározásáról
82737
34/2016. (XII. 19.) MvM rendelet
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról
82739
85/2016. (XII. 19.) FM rendelet
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
82739
35/2016. (XII. 19.) OGY határozat
A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
82785
36/2016. (XII. 19.) OGY határozat
A keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az üldözöttek támogatásáról
82786
1789/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
82787
1790/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
A Központi Közigazgatási Irattár kialakításának vizsgálatáról
82789
1791/2016. (XII. 19.) Korm. határozat
A 2017. évi CeBIT nemzetközi infókommunikációs vásáron történő magyar részvételről és a 2018. évi vásár kiemelt partnerország státuszának megpályázásáról
82789

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.