A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382243. látogatója

Budapest

2016. december 16.,

péntek


 

206. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
33/2016. (XII. 16.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
82588
38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet
A nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól
82591
84/2016. (XII. 16.) FM rendelet
Egyes levegőminőségi tárgyú rendeletek módosításáról
82592

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.