A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2016. december 16.,

péntek


 

205. szám


 

Ára: 8295 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról
82379
436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról
82380
437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról
82401
438/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
Az ÁÉKBV-alapkezelő panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról
82403
439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről
82404
440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
82404
441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
Egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
82422
442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
82441
443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról
82461
444/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
82467
445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
82467
446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
82469
447/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
82484
52/2016. (XII. 16.) BM rendelet
Az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
82487
53/2016. (XII. 16.) BM rendelet
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról
82493
83/2016. (XII. 16.) FM rendelet
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
82497
53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet
A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről
82499
485/2016. (XII. 16.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
82581
486/2016. (XII. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
82581
487/2016. (XII. 16.) KE határozat
A gazdasági versenyhivatal versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
82582
1782/2016. (XII. 16.) Korm. határozat
Az Európai Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming konstrukciójában nyertes HCEMM projekt-konzorcium felsőoktatási intézmény tagjainak nonprofit gazdasági társaságban való részesedésszerzéséhez való hozzájárulásról
82582
1783/2016. (XII. 16.) Korm. határozat
Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló nemzeti szakpolitikai keret című programról
82582
1784/2016. (XII. 16.) Korm. határozat
„A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem-formális oktatásban Magyarországon” című koncepcióról
82583
1785/2016. (XII. 16.) Korm. határozat
A „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” elfogadásáról
82584
1786/2016. (XII. 16.) Korm. határozat
A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
82584
133/2016. (XII. 16.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
82585

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.