A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2016. december 15.,

csütörtök


 

204. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
82293
431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről
82294
432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról
82295
433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól
82314
434/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
Az EDF International S.A.S.-nek az EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedése ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
82323
1762/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának jóváhagyásáról
82324
1763/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A határátkelőhelyeken átlépő tehergépjárművek és vasúti szerelvények gyorsabb és eredményesebb átvizsgálásának fejlesztési lehetőségeiről, az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közös közúti és vasúti röntgenberendezéseinek beszerzéséről
82328
1764/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A 2016. évi riói olimpián és paralimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának biztosítása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
82328
1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról
82330
1766/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat- és intézmény átadás-átvételéről
82342
1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról
82344
1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról
82346
1769/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Felsőoktatási feladatok támogatása alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
82354
1770/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
82354
1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes Korm. határozatok módosításáról
82356
1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
Az öntözésfejlesztési beruházások elősegítéséhez szükséges Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv elkészítéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról
82359
1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról
82359
1774/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Filmarchívum tevékenységének megújításáról, valamint az ehhez szükséges többletforrás biztosításáról
82361
1775/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A Budapest, I. kerület, Úri utca 45. szám alatti ingatlan állam részére történő megvásárlásáról
82364
1776/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatásáról
82366
1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésével kapcsolatos intézkedésekről
82368
1778/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A Rudnay Sándor Alapítvány támogatásáról
82371
1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről
82373
1780/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
A Hagyományok Háza mint a Kárpát-medencei néphagyomány átörökítésének kiemelkedő jelentőségű nemzeti kulturális intézménye gazdasági megerősítéséhez, feladatbővüléséhez szükséges intézkedésekről
82374
1781/2016. (XII. 15.) Korm. határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
82376

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.