A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2016. január 7.,

csütörtök


 

2. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2016. (I. 7.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
257
1/2016. (I. 7.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM–OM együttes rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról
260
1/2016. (I. 7.) FM rendelet
A hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének ellenőrzési szabályairól
268
2/2016. (I. 7.) FM rendelet
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet módosításáról
268
3/2016. (I. 7.) FM rendelet
A tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról
274
1/2016. (I. 7.) HM rendelet
A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról
277
2/2016. (I. 7.) HM rendelet
A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet és a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet módosításáról
278
3/2016. (I. 7.) HM rendelet
A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet módosításáról
280
3/2016. (I. 7.) NGM rendelet
A jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól
281
4/2016. (I. 7.) NGM rendelet
A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet, valamint a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról
291
5/2016. (I. 7.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
293
Köf.5044/2015/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
329
1/2016. (I. 7.) KE határozat
Bírói felmentésről
333
2/2016. (I. 7.) KE határozat
Bírói felmentésről
333
3/2016. (I. 7.) KE határozat
Bírói kinevezésről
333
4/2016. (I. 7.) KE határozat
Bírói kinevezésről
334
5/2016. (I. 7.) KE határozat
Bírói kinevezésről
334
1/2016. (I. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
334

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.