A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381562. látogatója

Budapest

2016. december 14.,

szerda


 

199. szám


 

Ára: 5460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi CXLI. törvény
A Magyar Corvin-lánc Testületről
81763
2016. évi CXLII. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
81765
2016. évi CXLIII. törvény
Energetikai tárgyú törvények módosításáról
81772
2016. évi CXLIV. törvény
A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
81791
2016. évi CXLV. törvény
Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
81807
2016. évi CXLVI. törvény
A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról
81825
2016. évi CXLVII. törvény
Egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről
81828
2016. évi CXLVIII. törvény
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
81829
2016. évi CXLIX. törvény
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
81829
413/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
81832
414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról
81832
12/2016. (XII. 14.) MEKH rendelet
A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
81833
32/2016. (XII. 14.) MvM rendelet
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
81834
49/2016. (XII. 14.) BM rendelet
Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról
81838
50/2016. (XII. 14.) BM rendelet
Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, a különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról
81878
51/2016. (XII. 14.) BM rendelet
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
81886
81/2016. (XII. 14.) FM rendelet
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról
81888
32/2016. (XII. 14.) OGY határozat
A Kúria elnökének a Kúria 2015. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról
81890
33/2016. (XII. 14.) OGY határozat
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. évi beszámolója elfogadásáról
81890
34/2016. (XII. 14.) OGY határozat
Az ügyészség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
81890
472/2016. (XII. 14.) KE határozat
Bírói kinevezésről
81891
473/2016. (XII. 14.) KE határozat
Bírói kinevezésről
81891
474/2016. (XII. 14.) KE határozat
Bírói kinevezésről
81891
475/2016. (XII. 14.) KE határozat
Bírói kinevezésről
81892
476/2016. (XII. 14.) KE határozat
Bírói kinevezésről
81892
477/2016. (XII. 14.) KE határozat
Bírói kinevezésről
81892
478/2016. (XII. 14.) KE határozat
Bírói kinevezésről
81893
479/2016. (XII. 14.) KE határozat
Bírói kinevezésről
81893
480/2016. (XII. 14.) KE határozat
Bírói kinevezésről
81893
481/2016. (XII. 14.) KE határozat
Bírói kinevezésről
81894
482/2016. (XII. 14.) KE határozat
Rektori megbízásról
81894
483/2016. (XII. 14.) KE határozat
Rektori megbízásról
81894
484/2016. (XII. 14.) KE határozat
Rektori megbízásról
81895
1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat
A Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről
81895
1754/2016. (XII. 14.) Korm. határozat
A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról
81896
131/2016. (XII. 14.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
81896

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.