A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382257. látogatója

Budapest

2016. december 13.,

kedd


 

198. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről
81696
409/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet
Egyes, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
81700
410/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
81703
411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
81703
412/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
81704
80/2016. (XII. 13.) FM rendelet
Az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
81705
50/2016. (XII. 13.) NGM rendelet
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
81709
51/2016. (XII. 13.) NGM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál történő végrehajtásáról
81710
1727/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A vezető nélküli, valamint az elektromos hajtású járművek fejlesztésében és gyártásában való magyar részvétel koordinálásáért, továbbá az ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
81714
1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programjáról
81714
1729/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervéről
81719
1730/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
81719
1731/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről
81720
1732/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
81721
1733/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
81723
1734/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. alcím, 18. jogcímcsoport, 3. jogcím tekintetében éven túli kötelezettség vállalásának a 2017. évi eredeti törvényi előirányzatok mértékéig történő engedélyezéséről
81725
1735/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
81725
1736/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztésekkel kapcsolatban a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
81725
1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról
81728
1738/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i, 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hazai megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról
81730
1739/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítéséről
81730
1740/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
81731
1741/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
81735
1742/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt EFOP-3.6.1-16 azonosító számú („Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
81739
1743/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
Egyes, a GINOP-2.3.2-15 azonosító jelű („Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című) pályázati felhívás második körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról
81743
1744/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú [„M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz megvalósítása)” című] egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt összköltségének növeléséről
81747
1745/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosító számú („Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” című) projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról és a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
81749
1746/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
Egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 4. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
81752
1747/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
81756
1748/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság által gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott GINOP-2.1.1-15-2015-00513 azonosító számú („Tejalapú funkcionális élelmiszerek, nagy fehérjetartalmú és tisztaságú élelmiszer ingrediensek, továbbá az előállításukhoz kapcsolódó technológiák és vizsgálati módszerek fejlesztése” című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról
81756
1749/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásaiból történő finanszírozás biztosítása érdekében meghirdetett FIEK_16 kódszámú („Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” című) pályázati felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról
81756
1750/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
81759
1751/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
81759
1752/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
81759

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.