A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381628. látogatója

Budapest

2016. december 10.,

szombat


 

195. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
405/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet
A dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján fizetendő koncessziós díj legkisebb mértékéről
79524
406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól
79526
407/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
79532
1723/2016. (XII. 10.) Korm. határozat
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdonjogának állam általi megszerzéséről
79534
1724/2016. (XII. 10.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
79534
1725/2016. (XII. 10.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról
79536
1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról
79538

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.